• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Testen

Iedere organisatie maakt gebruik van ICT als ondersteuning van de eigen werkprocessen. Het is voor een organisatie cruciaal dat dit correct werkt. Fouten kunnen immers leiden tot extra kosten en/of imagoschade. U wilt er dan ook vanuit gaan dat de ontwikkelde software naar behoren werkt.  Testen is hierin een belangrijk instrument om te kunnen meten wat de kwaliteit van het ontwikkelde product is.

Testprofessionals van ABQC zijn Tmap-gecertificeerd. Inzet is mogelijk in traditionele ontwikkelomgevingen, maar ook in Agile projecten.

Testdiensten:

 • Testmanagement, test coördinatie
  • Testplannen schrijven (Mastertestplan en/of detailtestplan)
  • Product Risico Analyse (PRA)
  • Teststrategie (Risico-gebaseerd)
 • Testuitvoering
  • Testscripts schrijven
  • Testuitvoering
  • Bevindingenbeheer

Agile

Steeds vaker wordt software ontwikkeld binnen agile-projecten (zoals SCRUM). ABQC kan u hiermee helpen door het leveren van agile testers, als onderdeel van het ontwikkelteam. Daarnaast beschikken medewerkers van ABQC over een certificering voor Scrum Master (PSM I).

Requirements

Vooral bij traditionele ontwikkelmethoden worden al vroeg requirements opgesteld voor de te bouwen software. Dit levert een aantal risico’s op voor het verdere verloop van het ontwikkeltraject. Onduidelijke requirements kunnen leiden tot verschillende interpretaties. Deze zullen dan mogelijk pas later aan het licht komen, waardoor de kosten zullen oplopen. ABQC kan u helpen bij het helder krijgen van de requirements.